EDUKACIJA

Cilj nam je da vam omogućimo bolju edukaciju tokom Vaše specijalizacije i godina kada postajete samostalni otorinolaringolog. Razvijaćemo više dinamičnih, aktuelnih sadržaja i materijala za učenje. Aktuelni internacionalni i nacionalni vodiči dobre kliničke prakse će Vam biti na raspolaganju, čineći nove informacije i istraživanja lako dostupnim.

SAMOSTALNI OTORINOLARINGOLOG
U fokusu:

Istraživanje

Mladim otorinolaringolozima koji su motivisani za istraživački rad i postdiplomsku edukaciju biće omogućena podrška u vidu:

  • pronalaženja adekvatnih mentora,
  • saradnje sa drugim lekarima i
  • uključivanje u procese formiranja baza podataka, istraživanja, pisanja naučnih radova i doktorskih disertacija.
Organizacija sastanaka
Radionica
Naučni skup
Okrugli sto
Prezenatacija

Omogućićemo informacije o budućim sastancima i bolju pristupačnost velikom broju stručnih sastanaka. Trudićemo se da pored organizacije radionica, edukacija i okruglih stolova na naučnim skupovima za mlade otorinolaringologe  iz Srbije i regiona, omogućimo mladim otorinolaringolozima prezentovanje svojih iskustava i uključimo ih u organizaciju budućih događaja

PRISTUPAČNOST
U fokusu

Upoznavanje i saradnja sa drugim otorinolaringolozima

Cilj upoznavanje drugih kolega iz Srbije i regiona je da se omogući dalju razmenu iskustava, učenje veština, potporu u organizaciji Vaše otorinolaringološke prakse, posebno u prvim mesecima samostalnog rada. Na raspolaganju će Vam biti pomoć iskusnih otorinolaringologa u Vašem radu i praksi.

Ovim udruženjem planiramo da napravimo sredinu gde će biti omogućena slobodna razmena znanja, veština i iskustava koja će voditi unapređenju otorinolaringološke struke, pružanju višeg nivoa zdravstvenih usluga  i na kraju, većem zadovoljstvu naših pacijenata.