Udruženje mladih otorinolaringologa Srbije je grupa koja okuplja mlade lekare otorinolaringologe, iz Srbije i regiona.

Dobrodošli su svi lekari volonteri, klinički lekari, istraživači, lekari na spacijalizaciji i lekari specijalisti koji su zainteresovani i motivisani da svoj nivo znanja i veština podignu na viši nivo.