Udruženje mladih otorinolaringologa Srbije je grupa koja okuplja mlade lekare otorinolaringologe, iz Srbije i regiona. Dobrodošli su svi lekari volonteri, klinički lekari, istraživači, lekari na spacijalizaciji i lekari specijalisti koji su zainteresovani i motivisani da svoj nivo znanja i veština podignu na viši nivo.

FOKUSI

Fokusi udruženja mladih otorinolaringologa Srbije su:
edukacija, naučni rad, organizacija sastanaka, i upoznavanje i saradnja sa drugim kolegama.

Najava događaja i vesti

Najnovije vesti i događaji
VODIČI I MATERIJALI