www.umos.rs

Dobrodošli na sajt Udruženja mladih otorinolaringologa Srbije. To je grupa koja okuplja mlade lekare otorinolaringologe, starosti od  25 do 45 godina iz Srbije i regiona.

Dobrodošli su svi lekari volonteri, klinički lekari, istraživači, lekari na spacijalizaciji i lekari specijalisti koji su zainteresovani i motivisani da svoj nivo znanja i veština podignu na viši nivo.