IV Kongres alergologa i kliničkih imunologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Datum održavanja: 6-9. Maj 2021.
Mesto održavanja: Hotel Crowne plaza, Beograd

“INTERDISCIPLINARNE TEME U ALERGOLOGIJI i KLINIČKOJ IMUNOLOGIJI“

VIRTUELNI KONGRES od 6 – 9. maja 2021. godine u hotelu “Crowne Plaza” u Beogradu. Učesnici će pratiti Kongres preko ZOOM platforme.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Radovi će biti objavljeni u elektronskom Zborniku radova. Rok za slanje apstrakata je 25. april. 2021. godine.