Default image

admin

www.umos.rs

Dobrodošli na sajt Udruženja mladih otorinolaringologa Srbije. To je grupa koja okuplja mlade lekare otorinolaringologe, starosti od  25 do 45 godina iz Srbije i regiona. Dobrodošli su svi lekari volonteri, klinički lekari, istraživači, lekari na spacijalizaciji i lekari specijalisti koji…